Prva nagrada u iznosu od 28.000 USD dodeljena je radu sa Autorskom šifrom- KS81579- radnom šifrom 12

Autori: AKVS arhitektura

Anđela Karabašević Sudžum, Vladislav Sudžum, Ana Petrović, Marija Matijević, Zoja Milić

Saradnik- Vuk Zlatković

 

KS81579.zip


Druga nagrada u iznosu od 14.000 USD dodeljena je radu sa Autorskom šifrom- BA11212- radnom šifrom 15

Autori: Andreja Berić, Milena Vukmirović, Millie Punk, Srđan Miloradović, Boris Kunčer

Saradnici na projektu: Aleksa Jovanović, Aleksandra Krstanović, Branka Partalo

 

BA11212.zip


Treća nagrada u iznosu od 7.000 USD dodeljena je radu  sa Autorskom šifrom- KL22369- radnom šifrom 08

Autorski tim: Space Love Studio

Imena autora: Marija Blagojević, m.arh., Iva Bekić, m.arh.

Članovi tima: Kristina Kovačević, m.arh., Luka Mišić, m.arh., Aleksa Bekić, m.arh.

 

KL22369.zip


Dva jednakovredna otkupa od po 3.500 USD , dodeljena su radovima:

 

Autorska šifra KL72395,  radna šifra 05

Autorski tim: Sanja Ćirić, Danica Gačević, Katarina Erić, Draško Nikolić, Đorđe Petković

 

KL72395.zip


Autorska šifra AA11111, radna šifra 18

Autorski tim: Miloš Stojković Minić, mast. inž. arh., Vida Nedeljković, mast. inž. arh., Jelena Ilić, mast. inž. arh., Nevena Petrović, mast. inž. arh., Teodora Jeremić, mast. inž. arh., Jovan Jovanović, mast. inž. arh., Petar Tošić, mast. inž. arh.

Saradnik: Lazar Petrović, student arhitekture, AF UB

 

AA11111.zip


NENAGRAĐENI RADOVI

 

Autorska šifra SK94954 - radna šifra 01

Autorski tim: Elena Andonova, Irena Milojeska, Natali Micevska, Hristina Sekuloska

 

SK94954.zip


Autorska šifra DS38000 - radna šifra 02

Autorski tim: Dunja Petrović, Stefan Slavić

 

DS38000.zip


Autorska šifra KJ37255 - radna šifra 03

Rad urađen u okviru „STUDIO OBE d.o.o. Beograd“ i Milan Vujović, dia, prof.

Autorski tim: Ksenija Pantović, dia; Jasna Kavran, dia; Milan Vujović, dia, prof.;

Saradnici na projektu: Nevena Nikolić, m.arh; Maša Bogunović, m.arh; Uroš Kovačević, dia- 3d model;

 

KJ37255.zip


Autorska šifra VS97482 - radna šifra 04

Autor: Vanja Panić, d.i.a.

 

VS97482.zip


Autorska šifra SM94481 - radna šifra 06

Autori: Miomir Lužajić, dia; Srđan Lužajić, m.arh;

 

SM94481.zip


Autorska šifra XY23101 - radna šifra 07

Autori: Njunjić Iva, Dičić Tihomir

Saradnik: Darije Delić

 

XY23101.zip


Autorska šifra RL26994 - radna šifra 09

Učesnik izražava svoju želju da se na javnoj izložbi  rad izloži  pod šifrom (anonimno).

 

RL26994.zip


Autorska šifra AA11235 - radna šifra 10

Autori: STUDIO EGRET WEST- London i ZABRISKIE- Beograd

Autori/članovi autorskog tima:

STUDIO EGRET WEST: Christophe Egret, Freddie Jakson; Duncan Paybody; Deimante Bazyte; Han Hao;

ZABRISKIE d.o.o.: Milka Gnjato, dia; Ivan Zuliani, M.Arch; Nemanja Ćurčić, dia; Fedor Jurić, dia; Ivan Šuić, dia;

Saradnici: 3D renderi/CGI: Factoryfifteen, London, United Kingdom

Stučni konsultanti: Spasoje Derajić, dipl.inž.građ (konsultant za statiku); Mirjana Ćosić, fakultet za građevinski menadžment (konsultant za investicionu vrednost);

 

AA11235.zip


Autorska šifra BE80083 - radna šifra 11

Autorski tim: Dušan Stojanović, dipl.ing.arh.; Pavle Stamenović, dipl.ing.arh.; Miloš Jokić, M.Arch;

Projektanti: Sofija Spaić, B.Arch; Vesna Janković, B.Arch; Jovana Stakić, B.Arch; Novak Đukić, B.Arch;  

 

BE80083.zip


Autorska šifra UN72548 - radna šifra 13

Autorski timovi:

Modelart Arhitekti Novi Sad: Dejan Mitov, m.i.a.; Krsto Radovanović, m.i.a.; Željana Davidović, m.i.a.; Sara Bojičić, m.i.a.; Maja Kašiković, m.i.a.; Tijana Bilafer, d.i.a.;

Kaiserbold Novi Sad: Bojan Jančić, m.i.a.; Vladimir Lakić, m.i.a.;

Centar za digitalni dizajn Novi Sad: dr Marko Jovanović

 

UN72548.zip


Autorska šifra MA31107 - radna šifra 14

Učesnik izražava svoju želju da se na javnoj izložbi  rad izloži  pod šifrom (anonimno).

 

MA31107.zip


Autorska šifra JZ19196 - radna šifra 16

Autorski tim: Danilo Dangubić, AADipl Arch RIBA, Marko Stevanović, mast.inž.arh.; Minja Radenković, mast.inž.arh.; Jovana Zorica, mast.inž.arh.; Nikola Ilić, mast.inž.arh.; Mitra Vasiljević, mast.inž.arh.; Katarina Ječmenica, mast.inž.arh.; Darko Gajić, dipl. akademski slikar;

 

JZ19196.zip


Autorska šifra RT90001 - radna šifra 17

Učesnik izražava svoju želju da se na javnoj izložbi  rad izloži  pod šifrom (anonimno).

 

RT90001.zip


Autorska šifra PM54321 - radna šifra 19

Autorski tim: Dragana Ćiprijanović, dipl.inž.arh.; Stefan Vasić, dipl.inž.arh.; Igor Sjeverac, dipl.inž.arh.; Filip Trgovčević, dipl.inž.arh.; Aleksandra Mitković, dipl.inž.arh.;

 

PM54321.zip


Autorska šifra RS70707 - radna šifra 20

Autor: 1X2STUDIO;

Autorski tim: mr Zoran Abadić, d.i.a.; dr Jelena Bogosavljević, m.i.a.; Ana Tošić, m.i.a.; Marija Stojković, m.i.a., Ana Stefanović, m.i.a.;

 

RS70707.zip


Autorska šifra LŽ76543 - radna šifra 21

Učesnik izražava svoju želju da se na javnoj izložbi  rad izloži  pod šifrom (anonimno).

 

LŽ76543.zip


 

Izveštaj o radu Žirija i obrazloženja nagrađenih i otkupljenih radova konkursa LOŽIONICA.pdf