Vlade Republike Srbije poslednjih godina postavila je razvoj kreativnih industrija kao jedan od svojih prioriteta imajući u vidu da one predstavljaju značajan sektor u srpskoj ekonomiji. Sa ciljem da se podrži brži razvoj sektora uz sistemsku podršku države kroz stalni otvoreni dijalog javnog, privatnog i nevladinog sektora i stručne javnosti, ali i dinamičan međusektorski kontakt i saradnju, kao i bolje povezivanje sa drugim granama privrede osnovana je i platforma Srbija stvara - Serbia Creates. Platforma ima ideju novog načina predstavljanja Srbije koji afirmiše vrednosti savremene Srbije - kreativnost, inovativnost i stvaranje široke platforme za izlazak umetnika, kreativnih stvaralaca i inovatora na međunarodnu scenu i tržište. Osim toga prioritetni ciljevi su i pristup značajno široj publici i tržištu, promocija obrazovanja, otvorenosti, inovativnosti i kreativnosti kao važnih vrednosti jedne ekonomije znanja koja doprinosi izgradnji novog imidža Srbije i redefinisanja kulturne diplomatije. Ovaj novi koncept ima za cilj da prepozna, afirmiše i istakne umetničko i svako kreativno stvaralaštvo i uspeh u oblastima obuhvaćenim ekonomijom. Jedan od najvažnijih projekata koji će se realizovati u sklopu ove inicijative je projekat Kreativno-inovativnog multifunkcionalnog centra na prostoru nekadašnje „Okretnice, ložionice i vodotornja Železničke stanice Beograd“, neposredno uz Mostarsku petlju, kojim će se sačuvati vrednosti izuzetno važnog prostornog ambijenta i kulturno-istorijsko nasleđe specifične „industrijske arheologije“ koje svedoči o razvoju železnice u Beogradu i Srbiji.

sl 1

Slika 1: Lokomotiva “Pula”, napravljena 1884. Godine. https://www.zeleznice.in.rs/forum/viewtopic.php?p=19260