Predmet konkursa je idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje Kreativno-inovativnog multifunkcionalnog centra „Ložionica“ u Beogradu koji  obuhvata:

  • kreativno-inovativni hab u objektu Ložionice koji se rekonstruiše, sa pripadajućim otvorenim prostorom nekadašnje Okretnice
  • poslovni aneks za potrebe Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, i
  • rekonstrukciju Vodotornja sa otvorenim prostorom uz Mostarsku petlju, koji su predmet anketne prostorno-programske analize provere prostornog obuhvata i veza sa matičnim prostorom centra.

Obuhvat konkursa je prostor nekadašnje Okretnice, ložonice i vodotornja, Savska ulica, Beograd, i deo prostora ispod i uz Mostarsku petlju, koji je predmet anketne prostorne analize.