Povod za raspisivanje ovog konkursa je namera Vlade Republike Srbije da se realizuje projekat Kreativno-inovativnog multifunkcionalnog centra na specifičnom prostoru nekadašnje Okretnice, ložionice i vodotornja, kao jedan od strateških projekata podrške razvoju u oblasti inovacija i kreativnih industrija. Čuvanjem autentičnih ostaka nasleđa tehničke kulture, njihovim programskim oživljavanjem kao i dodatnim sadržajima koji treba da zadovolje kako aktuelne tako i buduće potrebe institucije IT i eUprave, formiraće se prvi specijalizovan Kreativno-inovativni multifunkcionalni centar u Srbiji.

Okretnica, ložionica i vodotoranj u kompleksu nekadašnje Glavne železničke stanice predstavljaju kulturno dobro i uživaju status prethodne zaštite.

Cilj konkursa je da se, u skladu sa konkursnim zadatkom, posebnim tiplološkim i programskim zahtevima, potencijalima lokacije i posebno značajem nasleđene strukture (kulturnog dobra), izabere najkvalitetnije arhitektonsko-urbanističko rešenje Kreativno-inovativnog multifunkcionalnog centra, koje integriše sve specifičnosti zatečenog kulturnog dobra u jedan savremen, autentičan i prepoznatljiv multifunkcionalni kompleks, koji korespondira sa okruženjem, unapređuje vrednosti ambijenta i doprinosi, u meta-kontekstu grada, novom kreativnom, progresivnom i inovativnom duhu. Poseban cilj konkursa je zaštita i rekonstrukcija kulturnog nasleđa kompleksa „Okretnica, ložionica i vodotoranj“, u cilju očuvanja kolektivne memorije na funkciju ovog prostora i istorijski momenat kome je ovaj prostor pripadao.

Namera je da se dobije konkursno rešenje koje kroz aktuelne potencijale prostora u skladu sa kulturno-istorijskim kontekstom, tendencijama razvoja savremenih delatnosti i značajem i razvojem predmetnog prostora, realizuje simboličnu ideju novih veza, savremenih komunikacija i progresa. Kompleksno struktuiranje i anticipacija budućeg Kreativno-inovativnog multifunkcionalnog centra u razvoju kreativnih industrija imaju za cilj i da generišu jednu novu i savremenu platformu šireg značaja.

Izabrano rešenje predstavljaće osnov za izradu projektne dokumentacije za potrebe realizacije Kreativno-inovativnog multifunkcionalnog centra „Ložionica“.

sl 2 3

                                                     Slika 2: Katasarski plan sa granicom konkursa                                                                             Slika 3: Ortofoto snimak sa granicom konkursa