Pored poštovanja i zadovoljenja uslova iz programa i konkursnog zadatka, te usklađenosti konkursnog rešenja sa datim urbanističkim uslovima i preporukama žiri će vrednovati konkursne radove na osnovu sledećih opštih kriterijuma:

 • Jasan prostorni koncept, prepoznatljiv u osnovnoj ideji, celovitost rešenja,
 • Odnos prema kontekstu, graditeljskom i kulturnom nasleđu,
 • Kvalitet rešenja u odnosu na karakteristike i značaj namene,
 • Karakter i kvalitet unapređenja urbanog identiteta,
 • Distribucija namena i sadržaja u prostoru, funkcionalnost predloženog rešenja, programski koncept.
 • Urbanističko-arhitektonsko i pejzažno oblikovanje i ambijentalne karakteristike rešenja,
 • Ekonomičnost rešenja u izvođenju i eksploataciji,
 • Primena ekološki i energetski održivih rešenja očuvanja i unapređenje

kvaliteta životne sredine (primena ekološkog dizajna),

 • Sprovodljivost rešenja u skladu sa konkursnim uslovima i tehnologijom za realizaciju,
 • Uverljivost argumentacije – jasnoća saopštavanja kroz grafičke priloge.
 • Koncepcija rešenja u odnosu na faznost realizacije.